bazar rozyckiego - Bazar Różyckiego został zabytkiem

Bazar Różyckiego został wpisany do ewidencji zabytków – poinformowało radio Warszawa.

Do tej pory najstarszy targ po prawej stronie Warszawy był chroniony tylko przez wpisanie ulic Targowej oraz Brzeskiej do rejestru zabytków.