lopata glowne - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

W środę, 9 października o godz. 13.00 symbolicznym wbiciem łopat uroczyście rozpoczęto budowę Zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu (u zbiegu ul. A.E. Fieldorfa ”Nila” i J. Nowaka-Jeziorańskiego).


W spotkaniu udział wzięli: Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Tomasz Kucharski – burmistrz Pragi-Południe, Elżbieta Lanc – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Prezes firmy „Mirbud” (wykonawca) Sławomir Nowak, radni miejscy i dzielnicowi oraz dzieci z Przedszkola nr 425.

plansza - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

burmistrz - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

dzieci dzieci pld - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

To jedna z najważniejszych i największych inwestycji na Pradze-Południe. Budowa szkoły podstawowej dla 600 uczniów i przedszkola dla 175 przedszkolaków będzie kosztowała prawie 62 mln złotych i planowo miała zostać ukończona do 31 grudnia 2021 roku. Miała, bo Pani Wiceprezydent w swoim przemówieniu „zaproponowała” Prezesowi „Mirbudu” ukończenie budowy tak, aby już 1 września 2021 roku w obiekcie mogły zacząć się regularne zajęcia. Podkreśliła, że jest to pierwsza inwestycja oświatowa w tej części Warszawy od 1997 roku.

plakat - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

Pani Wicemarszałek Elżbieta Lanc życząc pomyślnego i terminowego zakończenia budowy obiecała, że samorząd województwa mazowieckiego pomyśli o wyposażeniu pracowni na miarę XXI wieku.

Pan Tomasz Kucharski podkreślił, że na tę inwestycję czeka cała dzielnica, bowiem południowopraskie, a szczególnie gocławskie szkoły, są przepełnione. Podał przykład „Kolorowej”, SP 312 im. Ewy Szelburg-Zarębiny, do której uczęszcza obecnie 1500 dzieci. 

kuch - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

kuch2 - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

Pierwsze „wykopy” pod fundamenty nowej placówki wykonały dzieci z Przedszkola nr 425 w towarzystwie przedstawicieli władz dzielnicy, miasta i województwa mazowieckiego.

lopaty 2 - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

lopaty3 - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

lopaty - Budowa najnowocześniejszej placówki oświatowej na Gocławiu ruszyła!

zdj. Włodek Pawłowski

Włodek Pawłowski