uniwersytet muzyczny 2 - Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zabytkiem

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został wpisany do rejestru zabytków. Zdaniem konserwatora stanowi wybitny przykład powojennej architektury modernistycznej. Zapisał się też na kartach historii, bo tu uczyli się wybitni kompozytorzy i instrumentaliści.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina to najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie.  Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków budynku Akademii Muzycznej, ob. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wzniesionego w latach 1959-1966, wg projektu architektów: Witolda Benedek, Stanisława Niewiadomskiego, Władysława Strumiłły oraz – na etapie konkursu i projektu wstępnego – Stefana Sienickiego, położonego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe — informuje konserwator zabytków, prof. dr hab. Jakub Lewicki.

„Gmach d. Akademii Muzycznej to zwarta, prostokątna bryła, o trzech kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Budynek jest zbudowany z czterech skrzydeł tworzących wewnętrzny, rekreacyjny dziedziniec otwarty na park dzięki wprowadzeniu we wschodnim skrzydle wspartych na filarach podcieni oraz schodów […]”.

uniwersytet muzyczny zabytek - Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zabytkiem

Budynek wzniesiony przy ul. Okólnik 2 stanowi wybitny przykład powojennej architektury modernistycznej. Jak możemy przeczytać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, koncepcja architektoniczna, nagrodzona w konkursie architektonicznym w 1955 r., zdecydowanie wyprzedzała ówczesne trendy w polskim budownictwie publicznym.

 Więcej o Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina przeczytacie TU.

JK