papiery - Burmistrz Włoch pod lupą. Prezydent Warszawy wdraża nowy system analizowania skarg

Po zatrzymaniu burmistrza Włoch i postawieniu mu zarzutów korupcyjnych prezydent Rafał Trzaskowski rozpoczął procedury kontrolne dotyczące decyzji podjętych przez urzędnika w trakcie sprawowania przez niego funkcji.

Po uzyskaniu, 29 października, informacji o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne burmistrza dzielnicy Włochy, prezydent Warszawy skierował do rady dzielnicy wniosek o odwołanie urzędnika. Urzędnikowi cofnięto wszelkie przyznane mu pełnomocnictwa i upoważnienia.

W środę, 30 października do Urzędu Miasta przekazany został anonimowy donos dotyczący burmistrza. Jak podaje stołeczny Ratusz, „osoba, która przyjęła pismo, nie poinformowała o tym zwierzchników”. Prezydent postanowił wyciągnąć wobec tej osoby konsekwencje personalne.

Wśród działań Rafała Trzaskowskiego po aferze korupcyjnej w dzielnicy Włochy znalazło się także:

–  wdrożenie nowego systemu analizowania skarg, polegające na przeniesieniu obecnej komórki skarg do Biura Kontroli Urzędu Miasta st. Warszawy i zintegrowaniu wszystkich funkcji kontrolnych

– skierowanie nakazu do burmistrzów wszystkich dzielnic, by w trybie pilnym dokonali zestawienia wszystkich przypadków ubiegania się o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę przez dewelopera, który miał przekazać korzyść majątkową zatrzymanemu przez CBA burmistrzowi (podobnych działań prezydent oczekuje także od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego)

– analizowanie wszystkich zmian kadrowych dokonanych przez zatrzymanego burmistrza.

Więcej informacji TU.

BURMISTRZ WARSZAWSKICH WŁOCH W RĘKACH CBA. PRZYŁAPANY NA GORĄCYM UCZYNKU

JK