park zachodni - Jest szansa na dokończenie budowy Parku Zachodniego. Prace zostaną wznowione na początku września

Urząd Dzielnicy Ochota przekazał informacje o wznowieniu prac na terenie ochockiego zieleńca. „Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy parku Zachodniego, w którym całość przedsięwzięcia podzieliliśmy na kilka zadań, udało się z sukcesem zakończyć” – czytamy w komunikacie.

Jak zapewniają urzędnicy, prace powinny rozpocząć się z początkiem września. Dotychczas dwa przetargi przeprowadzone w 2018 r. zostały unieważnione z powodu braku ofert. Aktualnie wyłonionych zostało wykonawców 5 z 6 zadań. Jak podaje Urząd Dzielnicy Ochota, 4 z 6 zadań zrealizuje jedno konsorcjum, którego liderem jest firma Ziel-Bud sp. z o.o. z Warszawy.

„Właśnie podpisywane są umowy z poszczególnymi wykonawcami, prace powinny ruszyć na początku września – po 1,5 rocznej przerwie. Termin zakończenia wszystkich prac to grudzień 2019 r. Pozostanie do wykończenia i wyposażenia pawilon kawiarni – prowadzimy obecnie negocjacje i możliwe, że i na to zadanie uda się wybrać wykonawcę” – opisuje.

Więcej informacji TU.

JK