budzet - Koniec Budżetu Partycypacyjnego

Koniec formuły Budżetu Partycypacyjnego. Od 2020 roku zastąpi go nowy model — Budżet Obywatelski. Zmiany nie dotyczą tylko nazwy.

Na start nowej edycji radni kazali nam czekać bardzo długo, bo prawie pół roku. Projekty powinniśmy złożyć na przełomie jesieni i zimy 2018, a zgłaszać będziemy dopiero od 20 maja do 10 czerwca 2019 roku.
Dzień po wniesieniu pomysłów aż do 8 sierpnia potrwa ich ocena. Natomiast jeżeli któryś z projektów nie zostanie dopuszczony do głosowania, projektodawcy będą mieć tylko cztery dni (od piątku do poniedziałku) na odwołanie się (od 9 do 13 sierpnia) od decyzji.
Głosowanie odbędzie się w dniach 6-23 września, natomiast 3 października zostaną ogłoszone wyniki. Należy jednak pamiętać, że zwycięskie projekty muszą mieć przynajmniej 50 głosów dzielnicowych oraz 100 na poziomie ogólnomiejskim.
Skoro wywołaliśmy słowo „ogólnomiejskim”, należy w tym miejscu wyjaśnić kolejne zmiany w budżecie. Następna duża metamorfoza, to właśnie projekty ogólnomiejskie, w których pula będzie wynosić 30% środków przeznaczonych na cały budżet. Z kolei w dzielnicach wahać się będzie od 1% (Wesoła czy Rembertów) do 8,6% (Mokotów). Natomiast projekty dzielnicowe nie będą mogły przekraczać 20%. W tym miejscu warto przytoczyć, iż wysokość budżetu obywatelskiego stanowi pół procenta wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Do projektów ogólnomiejskie rozumie się takie projekty, które zlokalizowane będą na terytorium dwóch lub więcej dzielnic.
Zmiany dotyczą również głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na maksymalnie 25. projektów (w tym 15. dzielnicowych i do 10. ogólnomiejskich). Głosować będzie można tak jak ostatnio, czyli za pomocą karty papierowej lub elektronicznie. I najważniejsze, żeby projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, należy zebrać 20 (mieszkańców dzielnicy na poziomie dzielnicowym) lub 40 (mieszkańców Warszawy na poziomie ogólnomiejskim) podpisów na listach poparcia. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł zgłosić dowolną liczbę projektów.

rozkład jazdy Budżetu Obywatelskiego:

  • Zgłaszanie projektów: 20 maja – 10 czerwca 2019;
  • Ocena projektów: 11 czerwca – 8 sierpnia 2019;
  • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania: 9 – 26 sierpnia 2019;
  • Głosowanie: 6 – 23 września 2019;
  • Wyniki głosowania: 3 października 2019.
kamil - Koniec Budżetu Partycypacyjnego
Kamil Chmielewski