centrum wielo - Kto poprowadzi Centrum Wielokulturowe w Warszawie?

Sekretarz miasta Marcin Wojdat ogłosił konkurs na prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie (CWW). Osoba, która podejmie się zadania, będzie odpowiadać m.in. za wspieranie dialogu międzykulturowego oraz integrację cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

Misją Centrum Wielokulturowego w Warszawie poza wspomnianą integracją cudzoziemców, poprzez ich aktywizację społeczną czy obywatelską, jest jednocześnie promocja postaw tolerancji, ochrony praw człowieka oraz „promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii wielokulturowej, różnorodnej i otwartej na wszystkich”.

Wśród zadań osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie wymieniono m.in.:

– obsługę administracyjno-biurową CWW od poniedziałku do soboty w łącznym wymiarze 65 godzin

– prowadzenia punktu informacyjnego dla cudzoziemców oraz innych mieszkańców Warszawy, z aktualną informacją dotyczącą usług dla cudzoziemców świadczonych przez organizacje i instytucje publiczne oraz na temat wielokulturowej Warszawy, dostępną w kilku językach (co najmniej: polski, angielski, rosyjski, ukraiński)

– współpracę ze szkołami i instytucjami oświatowymi w zakresie pracy z uczniem/uczennicą z doświadczeniem migracyjnym

– organizowanie wydarzeń edukacyjnych oraz różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Osoby zainteresowane mogą aplikować od dziś do 7 listopada br.

Pełną treść oferty znajdziecie TU.

JK