900 - Kurs na Ratownika Wodnego. Wawer dofinansuje Twoje szkolenie

Dzielnica zadeklarowała się, że dofinansuje Kurs na Ratownika Wodnego młodzieży i studentom z Wawra. „Jeśli marzycie o pracy z misją, to chętnie dofinansujemy Wasz kurs […]” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Poznajcie szczegóły.

Kurs zakłada pełne przygotowanie kandydatów do złożenia wymaganych egzaminów do uzyskania uprawnień ratownika wodnego i przewidziany jest dla osób od 17 roku życia.

Co obejmuje szkolenie?

  1. Szkolenie ratowników wodnych (RW) – zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych

(pływalnia i wody otwarte) niezbędny do wykonywania zawodu ratownika.

  1. Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) – zakres umiejętności teoretycznych i

praktycznych wymagany dla wszystkich służb ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR, PSP, OSP)

zgodny ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym

  1. Szkolenie motorowodne – zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych

(manewrowanie jachtem motorowym) przygotowujących do złożenia egzaminu na patent

Sternika Motorowodnego.

Absolwent szkolenia może po odbyciu stażu na pływalni uzyskać bez egzaminu stopień WOPR (Ratownik Wodny Pływalni) i może złożyć wiosek o wydanie międzynarodowego certyfikatu International Life Saving Fedreration (ILS) – Pool Lifeguard ILS.

Projekt trwa od października br. do maja/czerwca 2020 r.

Opłata za kurs wynosi 2300 zł, dzielnica będzie refundować kwotę 1500 zł (z zastrzeżeniem ukończenia kursu). Zgłoszenia oraz pytania należy kierować na adres mail: korzechowski@um.warszawa.pl lub pod numer 22 443 00 94.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TU.

JK