III linia metra - Metrem na Gocław. Konkurs na przebieg III linii metra rozpoczęty

Postawiliśmy pierwszy krok zbliżający nas do budowy III linii metra w Warszawie – zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski, nawiązując do otwarcia przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Zadaniem inżynierów biorących udział w konkursie będzie analiza wariantów przebiegu linii M3 na odcinku od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław. Drugie postępowanie dotyczy projektu budowy przystanków Plac Konstytucji i Muranów.

Dzięki ogłoszonemu przetargowi będziemy mogli dowiedzieć się, które zaproponowane przez miasto trasy przebiegu III linii metra na Pradze-Południe są najbardziej optymalne. Zgodnie z zapowiedziami Trzaskowskiego wyniki analiz powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, wstępny raport zaś pojawi się po 3 miesiącach.

Do szczegółowej analizy w ramach studium technicznego wskazano:

Wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);

Wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E5 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;

Wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania. Oferty w postępowaniu można składać do 25 czerwca.

Na tym jednak nie koniec, uruchomiono bowiem drugie postępowanie dotyczące linii M1. W ramach dwóch niezależnych zadań projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Oferty w tym przetargu można składać do 24 czerwca.

Więcej przeczytacie TU.

JK