Bez nazwy - Milion złotych kary za złamanie RODO
Prawie milion złotych kary za niespełnienie obowiązku informacyjnego otrzymała jedna ze spółek.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła na pewną spółkę karę w wys. ponad 943 tys. zł. To pierwsza kara za niespełnienie obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych, jaka została nałożona po wejściu w życie RODO.

Nazwa ukaranej firmy nie została opublikowana, wiadomo jedynie, że jest to spółka pozyskująca dane ze źródeł publicznie dostępnych m.in. w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Powodem nałożenia kary jest brak spełnionego obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO wobec osób, których dane znajdowały się w publicznych rejestrach. W konsekwencji, według Prezesa UODO, osoby te zostały pozbawione prawa do skorzystania ze swoich praw.

Spółka, mimo iż posiadała adres korespondencyjny i numer telefonu podmiotów danych, zatem miała możliwość spełnienia takiego obowiązku, nie dopełniła go. Ponadto spółka wiedziała, że musi spełnić obowiązek informacyjny, ponieważ spełniła go wobec podmiotów danych, do których posiadała adres e-mail. 

Za niespełnienie obowiązku informacyjnego na firmę nałożono karę w wysokości ponad 943 tys. zł.

JK