park kieszonkowy - Na Żoliborzu powstanie park kieszonkowy. Przetarg ogłoszony

Parki kieszonkowe cieszą się coraz większą popularnością. Są doskonałym rozwiązaniem w miastach, gdzie brakuje miejsca dla rozległych zieleńców. Pojawiają się w zurbanizowanej przestrzeni, dając wytchnienie mieszkańcom. Teraz taką formą mini parku będą mogli cieszyć się mieszkańcy Żoliborza.

Park kieszonkowy, czyli mały park o powierzchni nie przekraczającej 5000 m2, ma powstać między placem Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki. Przetarg na rewitalizację placu zieleni ogłosił właśnie żoliborski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie parku kieszonkowego – przestrzeni, w której zostaną nasadzone zioła, kwiaty łąkowe, krzewy oraz zainstalowane elementy małej architektury.

Jednym z pierwszych parków miejskich określanych obecnie mianem kieszonkowych jest Paley Park, położony w Nowym Jorku na Manhattanie, który wydzielono w 1967. Ma on powierzchnię 390 m2, a jego atrakcją jest sztuczny wodospad, stanowiący ekran akustyczny.

W Polsce parki kieszonkowe znajdują się m.in. w Krakowie, Łodzi oraz Gdańsku.

JK