działka2 - „Naprzód Działki” – nowy program ochroni miejskie ogrody działkowe?

Tradycja miejskiego ogrodnictwa sięga okresu przedwojennego i nadal ma swoich wiernych fanów. To właśnie oni z przyjemnością korzystają z tego zapewniającego namiastkę prywatnego ogrodu miejsca wśród zieleni na terenie miasta. Niestety dominujący w miastach nurt, jakim staje się intensywny rozwój budownictwa mieszkalnego, stanowi poważne zagrożenie dla tych zielonych enklaw. Czy nowy program „Naprzód Działki” ochroni miejskie ogrody przed ekspansją deweloperską?

Pilotażowy program „Naprzód Działki”, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit” wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, daje nam nadzieję na to, że lubiane przez lwią część warszawiaków ogrody działkowe, objęte zostaną należytą ochroną.

Nowy projekt będzie polegał na inicjowaniu współpracy pomiędzy mieszkańcami, działkowcami, zarządami ogrodów, instytucjami kultury i oświaty, aktywistami oraz wszystkimi podmiotami zainteresowanymi krzewieniem ogrodnictwa miejskiego w Warszawie.

W Warszawie jest ponad 100 ogrodów działkowych, a tradycja ogrodnictwa miejskiego sięga okresu przedwojennego. Chcemy nie tylko zachować ją dla przyszłych pokoleń, lecz także zdefiniować ją na nowo” – informuje Zarząd Zieleni.

 działka - „Naprzód Działki” – nowy program ochroni miejskie ogrody działkowe?

fot. Zarząd Zieleni

JK