rembertow - Paraliż komunikacyjny w Rembertowie. Władze dzielnicy interweniują

Trwające utrudnienia na kolei, związane z modernizacją na większości linii, po których kursują pociągi Kolei Mazowieckich sprawiły, że władze Rembertowa podjęły decyzję o interwencji. Burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja wystąpiła do PKP PLK, SKM Sp. z o. o, Kolei Mazowieckich, Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Mobilności i Transportu oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania paraliżu komunikacyjnego w dzielnicy.

Co się zmieniło od czasu interwencji władz? ZTM wprowadził zastępczą linię autobusową ZS2, a Koleje Mazowieckie na czas remontu podjęły decyzję o zwiększeniu zestawień na trasie Rembertów Warszawa – Warszawa Wschodnia z 2 do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) następujących pociągów:

  1. poranny szczyt przewozowy:

– pociąg 91710, odjeżdżający z Warszawy Rembertów o godz. 7.40, od dnia 6 września 2019 r.

– pociąg 93900, odjeżdżający z Warszawy Rembertów o godz. 7.30 od dnia 9 września 2019 r.

  1. popołudniowy szczyt przewozowy:

– pociąg 93711, przyjeżdżający do Warszawy Rembertów o godz. 16.16 , od dnia 6 września 2019 r.

– pociąg 21827, przyjeżdżający do Warszawy Rembertów o godz. 17.42, od dnia 9 września 2019 r.

Ponadto w planowanym zestawieniu 3 EZT kursują pociągi:

– 93400, odjeżdżający z Warszawy Rembertów o godz. 7.15

– 93817, przyjeżdżający do Warszawy o godz. 17.27.

Jak udało się ustalić urzędnikom, „Zarząd Transportu Miejskiego uzasadnił wybór trasy linii zastępczej ZS2 przez ulicę Marsa, a nie przez ul. Strażacką, wynikami pomiarów liczby pasażerów i opóźnień autobusów. Opóźnienia generowane przy przejeździe przez ulicę Marsa były zazwyczaj mniejsze niż przy przejeździe przez ulicę Strażacką, gdzie wielokrotnie autobusy utykały dodatkowo w zatorze w rejonie Ronda Granzowa. Skierowanie linii ZS2 przez ulice Marsa, Grochowską pozwala na szybsze dotarcie do metra i innych pojazdów komunikacji miejskiej niż przejazd przez Strażacką”.

Więcej o zmianach w dzielnicy TU.

zdj. UD Rembertów

JK