wola wola - Parkowanie na Woli tylko z identyfikatorem. Kolejne podwórka objęte pilotażowym programem

Jak informuje Urząd Dzielnicy Wola, wkrótce 5 kolejnych podwórek zostanie objętych specjalnym programem parkowania. Postój na nich będzie możliwy tylko na podstawie wydawanych identyfikatorów, których dystrybucja wśród mieszkańców ruszy jeszcze w tym miesiącu.

Nowy program mający na celu uporządkowanie parkowania i zapobieganie przekształcaniu podwórek w bezpłatne parkingi wystartował na Woli 1 marca 2019 roku. Na początek objęte nim zostały 4 podwórka. Osoby chcące parkować pod wskazanymi adresami musiały posiadać specjalny identyfikator.

– Wydajemy je osobom posiadającym meldunek w obrębie danego osiedla, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości na danym podwórku, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu i prowadzącym działalność gospodarczą – wymienia Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. – Program okazał się na tyle skuteczny i zadowalający, że już niebawem rozszerzymy go o kolejnych pięć podwórek – dodaje.

Jak czytamy w komunikacie dzielnicy, nowa organizacja ruchu na kolejnych wolskich osiedlach ma być wprowadzona już w październiku, a dystrybucja identyfikatorów wśród mieszkańców rozpocznie się 23 września. – Wjazd na podwórko bez identyfikatora będzie niemożliwy, dlatego zachęcam zainteresowanych do składania stosownych wniosków – mówi burmistrz Strzałkowski. –Identyfikatory, na których będą mogły znaleźć się numery rejestracyjne maksymalnie dwóch pojazdów wydaje wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Wnioski można składać w siedzibie wolskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Bema 70 oraz w odpowiednim dla danego podwórka Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców – dodaje.

Poniżej harmonogram wprowadzenia nowych organizacji ruchu na wolskich ulicach:

– 18.10.19 – al. Solidarności 119-125 (działki nr 3, 5, 7/1, 7/2 z obrębu 6-01-02) 

– 21.10.19 – ul. Wolska – ul. Płocka  – ul. Rabsztyńska (działki nr 134/1, 134/2 z obrębu 6-03-18)

– 23.10.19 – ul. Nowolipki 25, 25A, 25B, ul. Smocza 1-3, ul. Nowolipie 26, 26A i 26B (działki nr 53, 66, 70 z obrębu 6-02-07)

– 25.10.19 – ul. Nowolipki 14 ul. Dzielna 9A, 7B i 9, al. Jana Pawła II 49 (działka nr 31/3 z obrębu 6-02-05)

– 30.10.19 – ul. Chłodna 2/18 (działka nr 94 z obrębu 6-01-02)

zdj. UD Wola

JK