pieniadze 100 zl 1 - Pieniądze za strajk dla nauczycieli. Większe dodatki jeszcze przed wakacjami?

Na trudne warunki pracy oraz niegodziwe zarobki miał zwrócić uwagę rządu strajk nauczycieli trwający od 8 do 27 kwietnia. Protestujący domagali się m.in. podwyżek oraz zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego. Zawieszony manifest nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, a dodatkowo strajkujący prawie miesiąc nie otrzymali pełnego wynagrodzenia. Interpelację w sprawie łagodzenia skutków potrąceń za czas strajku złożyła warszawska radna.

Radna m.st Warszawy, Dorota Łoboda, postanowiła wesprzeć strajkujących nauczycieli, składając interpelację w sprawie łagodzenia skutków potrąceń za czas strajku. Dzięki jej inicjatywie decyzją prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nauczyciele otrzymają możliwość niejakiego zwrotu za poniesione straty. „[…] całość środków przeznaczona w bieżącym roku na płace pracowników oświaty pozostanie w budżetach placówek oświatowych i zostanie na ten cel wydana” – czytamy w piśmie od prezydenta.

Pieniądze dla strajkujących będą mogły zostać przekazane w formie zwiększonych dodatków motywacyjnych w czerwcu, lipcu i sierpniu. Uchwałę dotyczącą „rekompensaty” Rada Warszawy przyjmie 30 maja br. Jak podkreślił w odpowiedzi na interpelację Trzaskowski: „[…] dysponentem funduszu motywacyjnego, zgodnie z regulaminem wynagradzania, jest dyrektor szkoły i to on decyduje o wysokości dodatków dla poszczególnych nauczycieli […]”.

interpelacja loboda - Pieniądze za strajk dla nauczycieli. Większe dodatki jeszcze przed wakacjami?

Więcej informacji znajdziecie TU.

JK