spalarnia - Prywatna „spalarnia” śmieci przy Kępie Tarchomińskiej zlikwidowana?

Patrol z oddziału Ochrony Środowiska odkrył składowisko odpadów na jednej z posesji przy ul. Kępa Tarchomińska. Zalegające odpady były spalane na tyłach budynku mieszkalnego. Czy interwencja strażników ureguluje sposób gospodarowania odpadami, a właściciel zaprzestanie spalania śmieci?

Wszystko wskazuje na to, że podczas jednej interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej odkryli, że na terenie działki przy ul. Kępa Tarchomińska składowane są nieprawidłowo odpady bytowe, takie jakie: butelki, puszki i folie. Wśród śmieci znajdowały się również resztki pożywienia: owoców, nad którymi unosiły się chmary owadów.

2019 09 odpady tarchomin 04 - Prywatna „spalarnia” śmieci przy Kępie Tarchomińskiej zlikwidowana?

Podjęta próba nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości nie przyniosła efektu. Osoby zastane na miejscu nie wiedziały, gdzie znajduje się właściciel zaśmieconego przybytku. Poza składowiskiem odpadów kontrola ujawniła, że na tyłach budynku mieszkalnego zlokalizowano miejsce spalania śmieci.

„W tlącym się jeszcze stosie znajdowały się karpy korzeniowe drzew, spopielone odpady bytowe (butelki, puszki, kartony, plastikowe skrzynki po owocach). Ilość zalegającego popiołu oraz rozmiar paleniska mogły świadczyć, że spalanie odpadów jest procederem mającym na celu pozbywanie się olbrzymiej ilości śmieci przez właściciela nieruchomości” – czytamy w komunikacie Straży Miejskiej.  

Zaśmiecona posesja skrywała również wraki samochodów oraz przyczep kempingowych, których stan techniczny wskazywał na wycofanie z eksploatacji. 

2019 09 odpady tarchomin 01 - Prywatna „spalarnia” śmieci przy Kępie Tarchomińskiej zlikwidowana?

Po sporządzeniu protokołu i zastosowaniu sankcji wynikających z przepisów prawa, „wydano polecenie do natychmiastowego przystąpienia do uporządkowania terenu i podjęciu działań w celu wyposażenia terenu nieruchomości w niezbędne pojemniki i kontenery na wytwarzane odpady. Wydano także polecenie bezwzględnego zaprzestania spalania śmieci oraz uregulowania sposobu gospodarowania odpadami. Teren nieruchomości został objęty nadzorem przez funkcjonariuszy referatu ds. Kontroli Środowiska”.

Więcej o interwencji przeczytacie TU.

zdj. Straż Miejska

JK