szewedzka solidarnosci - Przebudowa skrzyżowania ul. Szwedzkiej i al. Solidarności. Przetarg ogłoszony

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę jednego z bardziej skomplikowanych węzłów komunikacyjnych w stolicy. Jeśli przebudowa skrzyżowania Szwedzkiej i al. Solidarności dojdzie do skutku, warszawiacy, w tym rowerzyści oraz piesi, otrzymają wygodne przejazdy rowerowe oraz ciągi piesze.

– Ogłosiliśmy przetarg na kompleksową przebudowę skrzyżowania Szwedzka/al. Solidarności – poinformował Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt nowej organizacji ruchu zakłada wyznaczenie m.in. wygodnych przejazdów rowerowych. Modernizacja umożliwi także zmianę starej sygnalizacji świetlnej, która obecnie obsługuje kilka skrzyżowanych ze sobą jezdni.

„[…] skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy”.

Oferty w przetargu można składać do 28 sierpnia do godz. 10.00. Wybrany wykonawca będzie miał czas na zakończenie prac do połowy grudnia 2019 r.

 

Zdj. UM Warszawa

JK