wisla - Radni Warszawy zatwierdzili budżet stolicy na 2019 rok

W czwartek, 24 stycznia, podczas sesji Rady m.st. Warszawy zatwierdzony został budżet na 2019 rok. Dzięki rekordowej kwocie 19,1 mld złotych miasto dofinansuje m.in. budowę nowych szkół i przedszkoli, sfinansuje dodatkowe dyżury lekarzy oraz podejmie pierwsze kroki w budowie III linii metra w stolicy.

– Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu oraz za merytoryczną dyskusję. W tym roku przeznaczymy na rozwój naszego miasta rekordową kwotę 19,1 mld zł. Jestem przekonany, że razem zrobimy dużo ważnych projektów dla miasta. Warszawa dalej będzie się zmieniać na lepsze. Realizujemy obietnice i koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawianek i warszawiaków. To dopiero początek zmian – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

EDUKACJA

Najwięcej nakładów finansowych przeznaczonych zostanie w 2019 roku na oświatę. Wraz z wydatkami inwestycyjnymi w zakresie edukacji wydana kwota na ten cel wyniesie 4 mld 916 mln zł.

Planujemy przeznaczyć więcej środków na bieżące zadania w edukacji, między innymi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w szkołach ponadpodstawowych. Oprócz tego miasto finansuje poprzez dotacje (planowane na 2019 r. w kwocie 599 mln zł), blisko 900 niepublicznych placówek oświatowych […].

[…] Do 2023 r. planujemy zbudować 19 nowych przedszkoli dla 3 300 dzieci oraz 14 nowych szkół dla 10 600 uczniów. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Bielanach (ul. Bogusławskiego 8A, ul. Conrada 10a i ul. Przy Agorze 12), a także w Wilanowie przy placu Vogla. Już działa przedszkole specjalne przy ul. Tarchomińskiej na Pradze-Północ”.

POMOC SPOŁECZNA I ZDROWIE

Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zaplanowana kwota wraz z wydatkami na inwestycje w 2019 r. wyniesie 2 mld 449 mln zł.

BEZPŁATNE ŻŁOBKI OD WRZEŚNIA 2019

Na opiekę nad najmłodszymi warszawiakami radni przeznaczyli na lata 2019-2045 kwotę 8 mld 260 mln zł. 

„Zgodnie z zapowiedzią od września wszystkie dzieci będą miały bezpłatną opiekę w miejskich żłobkach i prywatnych o standardzie zbliżonym do miejskiego, bez względu na zarobki rodziców. Będziemy również wspierać rozwój nowych żłobków prywatnych i finansować w nich miejsca.

Oprócz tego w wydatkach inwestycyjnych przeznaczyliśmy 306 mln zł  na budowę 36 nowych żłobków w latach 2019-2023 dla 5000 dzieci. Jeszcze w tym roku otworzymy placówki na Mokotowie przy ul. Spartańskiej 2, na Woli przy ul. Ciołka 26a, na Ursynowie przy ul. Cynamonowej oraz w Wesołej – ul. Łaguny 1”.

BILANS SENIORA, SZCZEPIENIA, DODATKOWE DYŻURY LEKARSKIE

W latach 2019-2023 145 mln złotych przeznaczonych zostanie na m.in.: nowy program zdrowotny dla seniorów, czyli bilans 70 i 80-latka, szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat, szczepienia przeciwko grypie dla dzieci i kobiet w ciąży oraz zwiększenie nakładów na miejski program in vitro.

„[…] Miasto sfinansuje również dodatkowe dyżury lekarzy internistów i pediatrów w dni powszednie – po 2 godziny dziennie w jednej przychodni w każdej z dzielnic miasta oraz dyżury kardiologów – 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w 15 przychodniach.

Ponadto wprowadzamy finansowanie profilaktyki dentystycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, nieobjętych badaniami bilansowymi. Wprowadzamy też finansowanie pikników medycznych oraz przeprowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą szczepień”.

SPORT

Na sport, rekreację i turystykę w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 256 mln zł. W planach jest zadaszenie boisk sportowych [3,2 mln zł], zwiększenie dostępności do zajęć sportowych, wsparcie udziału warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. W sumie na ten cel, w latach 2019 -2023 przeznaczymy dodatkowe 26 mln zł.

„[…] Oprócz tego będą kontynuowane inwestycje sportowe, w tym Młodzieżowe Centrum Sportu Polonia, modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej i ul. Potockiej, modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka i modernizacja kortów tenisowych przy ul. Sosnkowskiego”.

WALKA ZE SMOGIEM

„[…] W latach 2019-2021 Warszawa zlikwiduje wszystkie kopciuchy w domach komunalnych. Wymiana pieca średnio kosztuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwoty zostanie podniesiona wysokość dotacji dla osób indywidualnych. Nie będzie już kryterium dochodowego. Każdy warszawiak będzie mógł liczyć na stuprocentowy zwrot kosztów. W tym roku miasto przeznaczy 30 mln zł na walkę ze smogiem. W 2020 r. kwota będzie dwa razy wyższa – 60 mln zł, w roku 2021 wyniesie 100 mln zł, a w roku 2022 -110 mln zł. Łącznie to 300 mln zł.

Pieniądze przeznaczone są m.in. na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo szczególną uwagę poświęcimy edukacji mieszkańców oraz kontroli palenisk”.

ZIELEŃ MIEJSKA

W latach 2019-2023 Warszawa przeznaczy dodatkowo 25 mln zł na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia przyulicznych roślin oraz na lasy miejskie.

KULTURA

W 2019 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczona zostanie kwota 647 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną między innymi na dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury.

W budżecie Miasta na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 461 mln zł na dotacje dla instytucji kultury.

„[…] W kolejnych latach kontynuowane będą inwestycje, a wśród nich: budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budowa pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik, modernizacja Teatru Baj, budowa TR Warszawa, modernizacja zabytkowych obiektów, budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia czy rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego”.

TRANSPORT

Na transport i komunikację zaplanowano wydatki w kwocie 4 mld 743 mln zł.

METRO, NOWE TRASY TRAMWAJOWE I USUWANIE BARIER

„[…]Kontynuujemy prace związane z dokończeniem II linii metra – w sumie 14 stacji oraz stacja techniczno-postojowa Karolin – łącznie ok. 16 km. Do roku 2023 w 20 lokalizacjach planujemy budowę lub przebudowę przystanków, zatok oraz pętli autobusowych.

W 2019 r. podejmujemy pierwsze, konkretne kroki związane z  budową III linia metra. Na I etap tych prac przeznaczono 12,5 mln zł.

Ponadto kontynuowana będzie budowa nowych linii tramwajowych: na Wilanów (415,3 mln zł), na Zieloną Białołękę (150,6 mln zł), na Gocław (125 mln zł) oraz linię łączącą Służew ze stacją metra Wilanowska (40 mln zł).

Dodatkowo w latach 2019-2023 Warszawa będzie kontynuowała budowę i modernizacje dróg ogólnomiejskich, dzielnicowych, placów miejskich, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych i oświetlenia, usuwanie barier architektonicznych czy rozwój sieci tras rowerowych.

BEZPIECZNA WARSZAWA

Na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zadań bieżących i majątkowych w 2019 r. zarezerwowano kwotę 383 mln zł. Z tego na funkcjonowanie Straży Miejskiej przeznaczono środki w kwocie 189 mln zł, a na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 84,3 mln zł, w tym na utrzymanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 84 mln zł.

„[…] Zadbamy między innymi o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na moście Poniatowskiego. Na dostosowanie przeprawy do ruchu rowerowego w ramach programu budowy tras rowerowych zaplanowaliśmy 3 mln zł. Dodatkowo miasto zakupi system do odcinkowego pomiaru prędkości i bezpłatnie użyczy go Inspekcji Transportu Drogowego z przeznaczeniem na zainstalowanie go na tej przeprawie. Do tego czasu opłacimy stałą obecność policji drogowej.

W latach 2019-2021 na sfinansowanie w Warszawie 20 tys. służb ponadnormatywnych policji zarezerwowaliśmy 14 mln zł”.

BUDOWA MIESZKAŃ MIEJSKICH

W latach 2019-2024 na Program rozwoju budownictwa społecznego zarezerwowano kwotę 272 mln zł. Dzięki temu powstaną nowe mieszkania komunalne, istniejące budynki zostaną zmodernizowane, a miasto będzie partycypować w budowie mieszkań w systemie TBS.

PROGRAM BUDOWY WIND W BLOKACH MIEJSKICH

„[…] W latach 2019-2021 zarezerwowaliśmy 30 mln zł na program budowy wind w budynkach mieszkalnych należących do miasta, po to aby w Warszawie osoby starsze czy z niepełnosprawnościami nie były tzw. więźniami czwartego piętra”.

Projekt budżetu Warszawy na 2019 rok to prognozowane dochody na kwotę 17 mld 196  mln zł i planowane wydatki ogółem na kwotę 19 mld 196 mln zł.

Źr. UM Warszawa

JK