maczka - „Remont 300 m ścieżki rowerowej i chodnika – od Conrada do Maczka” ukończony!

Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej Łukasz Puchalski poinformował, że nareszcie sfinalizowany został projekt zgłoszony w budżecie obywatelskim [daw. partycypacyjnym], a mianowicie przeprowadzono remont ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku od ul. Conrada do ul. Maczka.

Pomysłodawczynią projektu pn. „Remont 300 m ścieżki rowerowej i chodnika – od Conrada do Maczka” jest Joanna Witaszek. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom Warszawy i dzięki głosom 591 osób mógł zostać zrealizowany.

Dziś użytkownicy ścieżki rowerowej przebiegającej na granicy Bielan i Bemowa mogą cieszyć się m.in. z likwidacji krawężników przebiegających w poprzek drogi dla rowerów, udogodnień dla niewidomych i niedowidzących w postaci specjalnych oznaczeń oraz wyremontowanego przystanku autobusowego. Dodatkowo w pasie drogowym al. Reymonta posadzono 20 drzew. „Trwają jeszcze tylko drobne prace porządkowe i wykończeniowe” – dodaje Puchalski.

Zdj. Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej

JK