fort 1 800 - Rewitalizacja Fortu V Włochy

5 lipca 2019 r. Zarząd Dzielnicy podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy.

„Mam ogromną nadzieję, że po skończeniu prac, Fort stanie się dumą naszej dzielnicy, a rozległe, zielone tereny, będą miejscem w którym mieszkańcy chętnie spędzą swój wolny czas” – powiedział Burmistrz Włoch Artur Wołczacki.

fort 2 800 - Rewitalizacja Fortu V Włochy

Finansowanie projektu

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy – dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Koszt projektu to 4.125.361,44 zł. Wykonawcą będzie firma AG-COMPLEX Sp. z o.o.

 Co się zmieni?

Istniejące skarpy zostaną poddane renowacji i wzmocnieniu, usunięte zostaną obce gatunki inwazyjne, wprowadzona będzie wielogatunkowa szata roślinna.
Powstaną ścieżki spacerowe i edukacyjne, obiekty małej architektury, miejsca do gier, place zabaw dla dzieci, wybieg dla psów.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Na uwagę zasługuje również ogród doświadczeń i dodatkowe nasadzenia.

Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstały park miał naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.

Więcej szczegółów TUTAJ.

Marta Pająk

Fotografia: Jacek Turczyk