marsa zolnierska - Ulice Marsa i Żołnierska przeszły kontrolę. Kiedy budowa tunelu?

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował, że 14 sierpnia Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) przeprowadził kontrolę obowiązkową na budowie ulic Marsa i Żołnierskiej. Jej wynik jest pozytywny. Co dalej?

Okazuje się, że pozytywnie zakończona kontrola to jedynie preludium do uzyskania dalszych pozwoleń. Aktualnie ZMID czeka na wydanie przez WINB pozwolenia na użytkowanie. Po jego uzyskaniu, na siedem dni przed planowanym otwarciem drogi ZMID, musi powiadomić o tym organ zarządzający ruchem, czyli Biuro Polityki Mobilności i Transportu.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Dzielnicy Rembertów, planowane udostępnienie obu ulic dla ruchu wyznaczono na koniec sierpnia.

Mimo pozytywnych informacji zaniepokojeni tempem prac mieszkańcy dopytują o termin budowy tunelu. Dzielnica odpowiada: – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych – inwestor tunelu – napisał, że projektowanie nadal trwa. Opracowane rozwiązania są aktualnie opiniowane przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu UM Warszawy –.

 

Zdj. UD Rembertów

JK