smieci - Wola. Ponad 190 tys. zł na usuwanie dzikich wysypisk

Walka z terenami, gdzie nielegalnie składowane są śmieci, trwa. Dzielnica Wola podpisała właśnie umowę na likwidację dzikich wysypisk na terenie dzielnicy w 2019 roku. Dzięki kwocie ponad 190 tys. zł śmieciowe zagłębia powinny być likwidowane efektywniej.

Dzięki podpisanej umowie możemy szybko interweniować i na bieżąco usuwać nielegalne wysypiska. Zachęcam do kontaktu z wolskim Wydziałem Ochrony Środowiska. Tam można zgłaszać miejsca, w których znajdują się śmieci – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.

Optymistyczny scenariusz, zakładający, że nielegalne składowiska śmieci likwidowane będą szybciej i sprawniej jest całkiem prawdopodobny. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku za kwotę 140 tys. zł uprzątnięte zostały 22 nielegalne wysypiska, a wykonawca zebrał i zutylizował 4952 m3 odpadów i 25 zwierząt.

Podpisana właśnie umowa będzie obowiązywać do połowy grudnia 2019. Na jej mocy wykonawca podejmie interwencję na wskazanie Wydziału Ochrony Środowiska i będzie usuwał odpady komunalne, organiczne, niebezpieczne, budowlane, weterynaryjne, a także porządkował nieużytki czy dokonywał cięć sanitarnych – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.

JK