al. prymasa tysiąclecia 1 - ZDM dba o bezpieczeństwo kierowców. PASY AKUSTYCZNE W AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA
Pasy akustyczne zdały egzamin na Wisłostradzie. Czy teraz poprawią bezpieczeństwo w al. Prymasa Tysiąclecia?

Niemal 60 tys. pojazdów w obu kierunkach codziennie w al. Prymasa Tysiąclecia oraz wynikające m.in. z dużego natężenia ruchu niebezpieczne sytuacje nakłoniły Zarząd Dróg Miejskich do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Pomysłem na ochronę kierowców mają być pasy akustyczne.

W rejonie Cmentarza Wojskowego na Powązkach często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Jezdnia z prostej drogi przechodzi tu w łuk o sporym kącie nachylenia, który prowadzi w kierunku trasy Armii Krajowej i al. Obrońców Grodna.

Teraz jezdnia została wyposażona w pasy akustyczne, informujące kierowców o niebezpieczeństwie. Mają one ostrzec kierowców o zbliżaniu się do ostrego łuku drogi i skłonić ich do zdjęcia nogi z gazu.

Czy teraz będzie bezpieczniej?

Więcej o nowym pomyśle przeczytacie TU.

zdj. ZDM

JK